جهت بازدید از موارد موجود با تلفن 00905511593070 یا 00905318955308 تماس حاصل بفرمایید

 

مورد فوق 165 متر مربع در خیابان ایستینیه ، دارای یک طبقه و سه اطاق خواب میباشد قیمت آن 1250000 لیره بوده

بیست سال ساخت میباشد  استانبول و اقامت,خرید خانه در استانبول با قیمت,خرید خانه در استانبول به پول ایران,خرید خانه در استانبول به لیر,خرید خانه در استانبول با قیمت مناسب,خرید خانه ارزان استانبول,خرید خانه در استانبول 2018Location

What's Nearby?

Restaurants
Google Places API is currently unavailable.

You must specify a valid listing location, use street address in the listing title along with city, state & zip/postcode — if not use the optional latitude & longitude field.

Coffee Shops
Google Places API is currently unavailable.

You must specify a valid listing location, use street address in the listing title along with city, state & zip/postcode — if not use the optional latitude & longitude field.

Grocery
Google Places API is currently unavailable.

You must specify a valid listing location, use street address in the listing title along with city, state & zip/postcode — if not use the optional latitude & longitude field.

Education
Google Places API is currently unavailable.

You must specify a valid listing location, use street address in the listing title along with city, state & zip/postcode — if not use the optional latitude & longitude field.